Mezinárodní vzdělávací aktivity

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Chorvatsku

Dne 9. března 2018 se 5 žáků ze ZŠ Přimda vydalo na týdenní poznávání Chorvatska v rámci projektu EURAC, který je financován z programu Erasmus+. Žáci měli možnost navštívit Základní školu ve Strizivojně a zúčastnit se jedné hodiny výuky dle vlastního výběru. V mezinárodních skupinách společně pracovali na workshopech a ostatním prezentovali Českou republiku, dále to, co se ve škole naučili o Byzantské a Osmanské říši. Na závěr prvního dne všechny vlídným slovem přivítal pan starosta Strizivojny. Druhý den žáci navštívili státní hřebčín lipicánů a zhlédli koňskou show. Ten samý den na všechny čekala tvorba mozaik v místní knihovně. Třetí den si prohlédli město Đakovo, navštívili jeho nádhernou katedrálu, dvě muzea, přičemž v jednom je čekal workshop, kde si zkusili utkat na jednoduchém stavu náramek z vlny. Odpoledne žáci zavítali do města Osijek a prohlédli si jeho starou část, katedrálu a centrum. Celý čtvrtý den žáci strávili ve Vukovaru, kde si připomněli hrůzy války, která se udála roku 1991. Zde navštívili nemocnici, hřbitov, památníky, Muzeum vučedolské kultury a veselejším zakončením dne byla plavba lodí po Dunaji. Poslední den žáci strávili ve škole ve Strizivojně, kde všem žákům prezentovali, co se za daný týden naučili a co vše jim toto setkání dalo. Se svými novými kamarády si zahráli tradiční hry a večer všechny čekala zasloužená party na rozloučenou.

Mezinárodní vzdělávací aktivita v České republice

Druhá mezinárodní vzdělávací aktivita projektu EURAC se uskutečnila od 15. do 20. dubna 2018 na Přimdě. Tématem setkání byla Idea Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost. V průběhu společného pracovního týdne se žáci vydali společně na cestu časem z minulosti do budoucnosti. Průvodcem na této cestě jim byl český král Jiří z Poděbrad, v jehož hlavě se myšlenka sjednocené Evropy zrodila již v 15. století.
Účastníci mobility – včetně žáků naší školy – byli ubytováni v objektu Rekreačního střediska Přimda (bývalé školy v přírodě), a mohli tak společně trávit nejen pracovní část setkání, ale i volný čas, čehož využili k utužení vzniklých přátelství.
Setkání bylo slavnostně zahájeno v neděli 15. dubna odpoledne v tělocvičně školy, kde všechny přivítala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, a také starostka Přimdy, paní Marie Šperková. Ředitelka školy připomněla loňské 30. výročí od existence programu Erasmus a letošní 20. výročí existence evropských vzdělávacích programů v České republice. Představila účastníkům obě panenky, jež se spolu s dětmi mobility zúčastnily – Filipa, který k nám přicestoval z DZS, a našeho Fandu. Po slavnostním přivítání zazněly v podání dvou žáků 9. třídy česká hymna a Óda na radost, následně si připravili tři žáci 9. třídy ukázku parkouru a pěvecký sbor vystoupil s několika písněmi.
Následně se účastníci mobility přesunuli na školní hřiště, kde je čekaly „ledolamky“ – hry na seznámení. Poté se vydali po skupinkách k přimdskému hradu, kde je čekal nejen stručný výklad o historii této románské památky, ale také „poklad“ za splnění úkolů, na něž narazili cestou.
Pondělní dopoledne bylo věnováno historii Evropy. Každá z partnerských škol měla za úkol připravit si stručnou prezentaci o historii své země a seznámit s ní ostatní. Dále si každá země již před setkáním měla vybrat tři významné památky své země a tři významné osobnosti. Po celou dobu setkání pracovaly děti v šesti mezinárodních skupinkách. Každá skupinka pak měla za úkol nakreslit dvě vybrané památky a připravit plakáty o dvou významných osobnostech z různých zemí. Obrázky i plakáty představily na závěr aktivity ostatním skupinám.
Odpoledne patřilo tureckým partnerům. Vzhledem k tomu, že do Turecka nebyla s ohledem na mezinárodní situaci naplánována žádná mobilita, dostávají turečtí partneři při každé mezinárodní vzdělávací aktivitě prostor, kdy mohou představit svoji zemi a její kulturu. Pro setkání na Přimdě si připravili tradiční techniky mramorování a vyšívání.
V úterý čekal účastníky mobility celodenní výlet do Plzně, která byla Evropským městem kultury 2015. Zde navštívili Západočeské museum, kde je čekaly workshopy zaměřené na pravěk a archeologii. Poté si prohlédli historické centrum Plzně a také Plzeňské historické podzemí. Poslední zastávkou byla tamní zoologická zahrada, kde mohli navštívit expozici sto let staré školy či místní halštatskou vesničku.
Ve středu dopoledne jsme si společně – formou kvízu – připomněli 100. výročí od ukončení první světové války a také od vzniku Československa a Království SHS. Poté jsme – jako připomínku tohoto významného výročí – před budovou školy společně zasadili Strom svobody. Jeho výsadby se zúčastnila i starostka Přimdy.
Výsadba Stromu svobody učinila jakýsi pomyslný předěl mezi historií a současností. Děti se vrátily ke svým pracovním stolkům, kde již pro ně byla připravena desková hra Hodnota Evropy, již vydala Evropské komise. Do hry se zapojili i přítomní učitelé, kteří jednotlivým skupinkám pomáhali s porozuměním složitějším úkolům. Každý učitel se věnoval jedné skupině a pomáhal jí. Děti hrály se zaujetím, učitele hra doslova nadchla, neznali ji.
Středeční odpoledne se už neslo v duchu současných problémů. V naší společnosti žije spousta lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, a my jsme se proto rozhodli zorganizovat dobročinné rukodělné odpoledne. Drobné dárky, jež děti vyrobily, budou prodány na předvánočních trzích a výtěžek z jejich prodeje bude věnován jednomu malému chlapci trpícímu dětskou mozkovou obrnou.
Ve čtvrtek dopoledne už se děti přesunuly do budoucnosti. Inspirovány soutěží Evropa ve škole, navrhovaly ve svých skupinkách Evropské město budoucnosti. Každá skupinka vytvořila trojrozměrný model města z papíru, pojmenovala jej a představila ostatním. Děti měly zdůvodnit, proč se v jejich městě objevují právě ty či ony stavby, parky atd.
Čtvrteční odpoledne bylo posledním malým výletem do historie 20. století. Nejprve jsme navštívili Dům historie Holýšovska, kde se děti dozvěděly také o koncentračním táboře, který se v Holýšově za 2. světové války nacházel, a poté Museum železné opony v Rozvadově.
Páteční dopoledne bylo věnováno zhodnocení celé vzdělávací aktivity. Jednotlivé skupinky vytvořily pomocí připravených fotografií, fixů a pastelek plakáty o tom, co se během společně stráveného týdne naučily. Své plakáty pak představily při slavnostním zakončení setkání v tělocvičně školy nejen ostatním účastníkům, ale i divákům z řad žáků naší školy. Při představení plakátů setkání zhodnotily.
Poté utvořili všichni účastníci mobility, žáci i jejich učitelé, velký „bratrský kruh“ a za tónů písně Auld Lang Syne bylo setkání ukončeno.
Slavnostního zahájení a zakončení projektového setkání se zúčastnil i zástupce regionálního tisku, který o něm pravidelně informoval v Tachovském deníku.

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Dánsku

Tématem mezinárodní vzdělávací aktivity v Dánsku byla chudoba v evropských zemích. Žáci na toto téma tvořili plakáty, kde mohli zmínit nejzajímavější údaje. Následně v aplikaci Typeform připravovali kvízy, ve kterých byla využita statistická data, která se týkala chudoby v jednotlivých zemích. První den si všichni prohlédli město a večer byli ubytováni v hostitelských rodinách. Druhý den večer, po celodenní práci ve škole, se žáci přesunuli zpívat do místního kostela. Třetí den žáci navštívili pana starostu a zároveň strávili zbytek dne pěší chůzí do Skansenu, kde si užili výhled na zdejší přístav. Další den čekal žáky výlet do Odense, rodiště známého pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Ten samý den žáci stihli navštívit vodní hrad Egeskov, kde si mohli projít stezku korunami stromů. Předposlední den se žáci podívali do bývalého chudobince, kde poznali, jaké to bylo zde žít či pracovat. Ten samý den je čekal večer plný deskových her. Poslední den pobytu žáci viděli tradiční tance a okusili tureckou kuchyni.

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Rimavské Sobotě

Tématem mezinárodní vzdělávací aktivity v Rimavské Sobotě byly evropské výzvy týkající se migrace a uprchlíků.

První den setkání byl věnován návštěvě nádherného kastelu v Betliaru a Košic. Při procházce Košicemi nás průvodkyně seznámila s historií města a navštívili jsme rovněž tamní synagogu, kde se děti dozvěděly více o tamní židovské obci a jejím osudu za druhé světové války.
V pondělí ráno čekalo všechny účastníky slavnostní přivítání ve škole, které přichystali žáci naší hostitelské ZŠ Š. M. Daxnera. Poté se účastníci setkání rozdělili do pěti desetičlenných mezinárodních skupin a čekaly je ledolamky. Odpoledne se žáci věnovali tématu migrace a uprchlíků – každá škola si na toto téma připravila prezentaci ze své historie. Posledním bodem pondělního programu byla slovenská řemesla a zvyky. Děti si mohly vyzkoušet zdobení kraslic voskem i hru na tradiční hudební nástroje, prohlédnout si panenky z kukuřičného šustí, řádné pastevecké biče, betlém vznikající pod rukama zručného řezbáře,…
V úterý dopoledne přijal naši mezinárodní skupinu jeden ze zástupců primátora Rimavské Soboty na radnici. Odtud jsme se přesunuli do musea, kde děti čekala úkolová hra – měly v expozici musea najít odpovědi na dvacet různých otázek v pracovním listu. Odpoledne jsme se vydali na výlet do Tater. Autobus nás dovezl do Starého Smokovce a odtud jsme pozemní lanovkou vystoupali na Hrebienok. Návštěva tamního ledového dómu – letos v podobě baziliky sv. Petra v Římě – všechny uchvátila.
Středa byla věnována celodennímu výletu. Cestou do Banské Bystrice jsme se zastavili v Hronseku a navštívili tamní unikátní dřevěný kostel, který je pod ochranou UNESCO. V Banské Bystrici bylo naším cílem Museum SNP, kde nás průvodce seznámil s historií Československa od jeho vzniku až po druhou světovou válku. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli hrad Ľupča a pak už nás čekala večeře v typické slovenské salaši.
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno významným osobnostem našich zemí. Každá ze zúčastněných škol si připravila kvíz o známých osobnostech a jejich kamarádi z ostatních zemí soutěžili, čí odpovědi budou nejúspěšnější. Odpoledne patřilo tureckým partnerům – přichystali si pro nás pečení typických tureckých sušenek a výtvarný workshop.
V pátek dopoledne dostali žáci ve svých mezinárodních skupinách za úkol zhodnotit formou plakátů a prezentací nejen to, co se na Slovensku naučili, ale také ostatní aktivity, kterým se věnovaly v průběhu celého projektu. Své výtvory pak představili žákům ZŠ Š. M. Daxnera. Odpoledne bylo věnováno opětovně slovenské kultuře – pod vedením tanečníků z místní folklorní skupiny se mohly děti seznámit s několika slovenskými tanci a zkusili zazpívat i slovenské lidové písničky.