Projektové úkoly a školní aktivity

Naše nástěnka

Představení se 

V úvodu projektu se naši žáci představili ostatním prostřednictvím krátkých videí či prezentací. Natočili rovněž video o naší škole a představili i naše město, kraj a republiku.

Logo projektu

Dalším důležitým úkolem bylo navrhnout logo projektu. Každá partnerská škola měla za úkol vytvořit návrh loga. Pomocí hlasování v aplikaci Tricider jsme potom společně vybrali logo finální. Zvítězil chorvatský návrh.

Evropský den jazyků

U příležitosti Evropského dne jazyků vytvořili naši žáci plakáty a pexesa.

Bezpečnost na internetu

Prvním projektovým tématem byla bezpečnost na internetu. Děti vyplnily anonymní dotazníky o využívání sociálních sítí, dotazníky jsme následně vyhodnotili a porovnali s výsledky z ostatních partnerských zemí. Kromě toho vytvořily plakáty ke Dnu bezpečnějšího internetu (6. února 2018) a natočily krátká videa na téma bezpečnosti na internetu.

Byzanc a Osmanská říše

Druhému projektovému úkolu se věnovali žáci zejména v průběhu mezinárodní vzdělávací aktivity v chorvatské Strizivojně. Úkolem každé národní skupiny bylo připravit si prezentaci o tom, co se v jednotlivých zemích učí ve školách právě o Byzantské a Osmanské říši. Své poznatky pak prezentovali naši zástupci v průběhu vzdělávací aktivity v Strizivojně.

Historie

Třetí velké projektové téma – Idea Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost – bylo námětem mezinárodní vzdělávací aktivity v naší škole. Žáci si na setkání připravili prezentaci o historii naší vlasti, s níž seznámili ostatní.
V rámci pátrání po historii naší země i Evropy vytvořili naši žáci model pochodů smrti, jež prošly na konci druhé světové války okresem Tachov.

Udržitelný rozvoj

Čtvrtým a posledním tématem zpracovávaným ve školním roce 2017-18 bylo zajištění udržitelného rozvoje. Žáci 7. třídy vytvořili na toto téma plakáty na čtvrtky, žáci 8. třídy nakreslili obrázky a připravili texty na téma udržitelného rozvoje, plakát jsme vytvořili pomocí aplikace Canva.

 

Návštěva Legiovlaku a Musea Českého lesa 

Dne 22. března měli žáci 7. – 9. třídy možnost navštívit Legiovlak v Tachově, seznámit se s historií československých legií a připomenout si 100. výročí založení Československé republiky. Muži oblečení do legionářských uniforem provedli děti vlakem a představili jim život legionářů.
Po prohlídce Legiovlaku jsme se přesunuli do Musea Českého lesa, kde nás čekal výukový program o životě Židů na Tachovsku – od středověku až po tragické události za 2. světové války.

Den Evropy

Dne 9. května 2018 si žáci 2. stupně školy připomněli Den Evropy. Ve skupinkách vytvářeli plakáty o vybraných evropských zemích a ke každému plakátku nachystali několik kvízových otázek pro ostatní skupiny. Jednotlivé skupinky pak procházely kolem vystavených plakátů a hledaly odpovědi na otázky.
Ve zbylém čase si pak děti zahrály několik deskových her: Křížem krážem po Evropě a Evropské pexeso.

Exkurse do Stříbra a Kladrub

Dne 23. května 2018 se žáci 8. a 9. ročníku vydali na exkursi do Hornického skanzenu ve Stříbře a do kláštera v Kladrubech. Během návštěvy Hornického skanzenu si prohlédli Prokopskou štolu a seznámili se s životem a prací horníků, kteří zde kdysi působili. První horníci se ve Stříbře objevili již ve středověku – Stříbro bylo jedním z královských horních měst. Těžba zde byla ukončena až ve 20. století.
Poté se žáci přesunuli autobusem do nedalekých Kladrub, kde si prohlédli jednu z barokních perel tachovského okresu – tamní klášter, přebudovaný Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky. Po návštěvě kláštera ještě zamířili k nedalekým Řopíkům – železobetonovým bunkrům budovaným ve 30. letech na obranu republiky.

Beseda o letcích RAF

Dne 11. června 2018 navštívil naši školu PhDr. Daniel Švec a připravil si pro žáky 8. a 9. třídy již třetí besedu o československých pilotech v RAF. Díky jeho poutavému vyprávění se děti blíže seznámily s osudy mužů, kteří se za 2. světové války zapojili do bojů proti nacistickému Německu.

100 let ČSR – návštěva Velká synagogy a Západočeského musea v Plzni

Dne 22. června 2018 se žáci 2. stupně vydali na exkursi do Plzně. Nejprve navštívili Velkou synagogu, jednu z významných židovských památek na našem území. Prohlédli si nejen interiér svatostánku, ale i zde umístěnou výstavu fotografií připomínající vznik Československa.
Poté jsme se přesunuli do Západočeského musea, kde nás již očekávala Mgr. Brejchová s výukovým programem o vzniku republiky. Formou besedy nás seznámila s událostmi starými 100 let, které formovaly náš stát.