WATER

2017-1-SK01-KA219-035367_2

Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce mezi 3 školami (KA2) – ze Sliače (Slovensko; koordinátor projektu), Přimdy (Česká republika) a Mielżynu (Polsko). Celková výše grantu pro naši školu je 19.710,- €. Projekt je zaměřen na životní prostředí a zejména vodu v našich regionech, zapojilo se do něj 23 žáků 6. až 9. třídy, ve školním roce 2018-19 by se mělo jednat o 15 žáků 7. – 9. třídy (z důvodu odchodu žáků 7. a 9. třídy na střední školy). Každé úterý odpoledne se schází náš ERAklub, při němž žáci pracují na projektových úkolech, zpracovávají prezentace, videa, vytvářejí různé dekorační předměty, modely krajiny,… Během 1. roku projektu se žáci věnovali následujícím úkolům: voda na mapách, fyzikální a chemické vlastnosti vody, živočichové a rostliny u vody, začal vznikat herbář (jeden z výstupů projektu), uskutečnili jsme dvě exkurse do přírody (terénní výzkum), připomněli si Den vody (22. března) a Den Země (22. dubna),… Uskutečnily se dvě mobility, obě se konaly v naší partnerské škole v Polsku:27. – 29. listopadu 2017 – setkání učitelů, 11. – 15. června 2018 – setkání žáků.