Mezinárodní vzdělávací aktivity

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Polsku

V týdnu od 11. do 15. června 2018 se v polském Mielżynu uskutečnila první mezinárodní vzdělávací aktivita (mezinárodní setkání žáků) pracujících na projektu WATER, na němž spolupracují školy ze tří slovanských zemí – České republiky, Polska a Slovenska, přičemž slovenská škola je koordinátorem projektu. Projekt je financován z programu Erasmus+. Z naší školy se setkání zúčastnilo 10 žáků z 6. – 9. třídy.
Program setkání se celý točil kolem vody, která je hlavním tématem projektu. V pondělí, po slavnostním zahájení setkání, žáci rozdělení do mezinárodních skupinek modelovali tok řeky, měřili fyzikální a chemické vlastnosti místní říčky aj.

V úterý nás čekal výlet do Vratislavi, kde jsme navštívili centrum Hydropolis, které lze přirovnat k jakési Techmánii zaměřené na vodu. Žáci si nejdříve v tamní laboratoři vyzkoušeli různé zajímavé pokusy s vodou a poté je čekala asi hodinová prohlídka tohoto centra. Odpoledne jsme navštívili tamní ZOO, kde děti zaujalo zejména Afrikarium a Oceanarium – průchod prosklenými tunely a kolem obrovitých akvárií, v nichž mohli pozorovat nejrůznější vodní živočichy, se všem líbil.

Středeční dopolední program byl věnován dalším zábavným pokusům s vodou, tentokráte však v budově školy.

Odpoledne jsme se společně vydali do Skorzęcinu, kde jsme si díky polským kamarádům připomněli slovanskou tradici svatojánské noci. Ozdobeni věnečky z papírových květin vhodili jsme do tamního jezera jiné věnečky, tentokráte z květin živých. Paní učitelka Kasia dětem vysvětlila, co tento dávný slovanský zvyk znamenal. Poté už jsme zažehli táborák a za zpěvu písní a při opékání klobásek jsme strávili nezapomenutelný večer. Všichni se dobře bavili, rozloženi na dekách kolem ohně. Nikdo by v tu chvíli nepoznal, kdo je Polák, kdo Čech a kdo Slovák – jen kdyby se pozorně zaposlouchal do jazyků, jimiž spolu děti komunikovaly. Tři národy splynuly u Skorzęncinského jezera v jeden.

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili Ostrów Lednicki, kde se děti seznámili s nejstaršími polskými dějinami, jež jsou propojeny s dějinami naší země – vždyť česká princezna Doubravka z rodu Přemyslovců si vzala za muže Měška z polské dynastie Piastovců a společně založili středověký polský stát. Odpoledne čekala všechny návštěva největšího polského aquaparku, jímž jsou Termy Maltańskie v Poznani. Děti si zde užili vodních hrátek na tobogánech a jiných vodních atrakcích a jen nerady aquapark opouštěly.

Páteční dopoledne bylo věnováno shrnutí a zhodnocení celého setkání. Děti v mezinárodních skupinkách tvořily plakáty o aktivitách, jichž se během společně stráveného týdne zúčastnili, jedna skupinka dokončila model toku řeky. Následně jednotlivé skupiny svá díla odprezentovaly ostatním. Setkání pak slavnostně zakončily ředitelka školy, paní Urszula Potaś, a zástupkyně místní samosprávy. Na děti čekala ale ještě veselá zábava venku – hrátky s obřím bublifukem.

Večer jsme se ve školní tělocvičně sešli naposledy – u společné slavnostní večeře, kterou nám nachystaly paní kuchařky. Jeden z bývalých žáků školy, Piotr Szczepanski, se stejně jako při setkání před dvěma lety proměnil v diskžokeje a děti řádily v tělocvičně v rytmu diska do pozdních nočních hodin. V půl jedenácté přišla nejsmutnější část celého setkání – loučení. Slzy i vřelá objetí a pevné stisky rukou svědčily o tom, že děti navázaly přátelství a setkání se vydařilo. Rozloučení naštěstí nebude dlouhé – již v říjnu se děti pracující na projektu sejdou znovu, tentokráte ve Sliači na Slovensku.

Voda vyplňovala i náš volný čas – ve volných chvílích jsme navštěvovali bazén v Hnězdně

Mezinárodní vzdělávací aktivita na Slovensku

V týdnu od 15. do 19. října 2018 navštívilo 16 žáků naši partnerskou školu ve Sliači. Deset žáků 2. stupně se zúčastnilo společně s kamarády ze Slovenska a Polska mezinárodní vzdělávací aktivity projektu WATER a šest žáků čtvrté třídy vycestovalo za svými vrstevníky v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj. Část programu byla společná pro obě věkové skupiny, část byla oddělena.

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí dopoledne v místním kině, kde všechny přivítala jedna z absolventek ZŠ A. Sládkoviča, starosta města Sliač i ředitel školy. Poté, co zazněly státní hymny všech tří partnerských zemí i naše projektová hymna, vystoupily slovenské děti s pásmem tanců a písní.

Po přesunu do školy se čtvrťáčci připojili ke svým vrstevníkům ze školní družiny a účastníky projektu WATER čekaly první workshopy – pečení perníčků, tvorba přívěsků ke klíčům v podobě kapky vody v 3D modelování a workshop zaměřený na literaturu (různá přísloví, slovanská božstva atd.). Večer jsme si ještě udělali vycházku k místním minerálním pramenům, kde jsme nabrali vzorky vody na středeční workshopy.

V úterý nás čekal celodenní výlet. Nejprve jsme navštívili čističku odpadních vod ve Zvoleně, poté nás čekal namáhavý výstup na Pustý hrad a následoval zasloužený odpočinek v aquaparku Kováčová.

Středa byla nabitá aktivitami spjatými s vodou. Účastníci projektu rozdělení do tří mezinárodních skupin si postupně vyzkoušeli nejrůznější chemické a fyzikální pokusy, vyzkoušeli si voskovou batiku a ve školní zahradě zkoumali koloběh vody, sestavili filtrační zařízení atd. Čtvrťáčci se v té době zúčastnili výuky spolu s žáky 4. A a 4. B. Odpoledne jsme se vydali na leteckou základnu Tri duby Sliač, kde nás příslušníci místní posádky seznámili s její historií a současností. Asi nejzajímavější částí návštěvy bylo vyzkoušení leteckého simulátoru na vlastní kůži. Po návratu do školy čekaly děti zábavné sportovní aktivity.

Čtvrtek byl věnován celodennímu výletu do Bratislavy. Nejprve jsme se vydali na plavbu po Dunaji až k rakouským hranicím, poté jsme navštívili museum vodáren. Prohlédli jsme si rovněž hrad Devín a vydali jsme se k soutoku řek Moravy a Dunaje. Na závěr jsme navštívili Slovenský institut mládeže IUVENTA, kde jsme se dozvěděli něco o této organizaci a také se zapojili do kvízu o našem projektu.

V pátek ráno se čtvrťáčci opětovně rozešli do tříd a zúčastnili se vyučování spolu se slovenskými dětmi, jejich starší kamarády čekaly aktivity u řeky Hron, která městem Sliač protéká. Vytvářeli zde mandaly z přírodních materiálů, stavěli modely vorů a vázali rámečky z prutů, které pak využili při pátečním zhodnocení setkání. Po vyplnění Youthpassů jsme se všichni vydali do městské sportovní haly, kde si pro nás hudební skupina Thomas Puskailer Eco Tour nachystala koncert zaměřený na ochranu vody.

Po návratu do školy jsme společně setkání zhodnotili. Z nachystaných fotografií, rámečků z proutí a papírových kapek vody, do nichž jsme vepsali svá hodnocení, jsme vytvořili společnou nástěnku. Večer bylo setkání slavnostně zakončeno.

Týden nabitý aktivitami utekl jako voda a jen neradi jsme se v pátek večer loučili. Během pěti společně strávených dnů jsme se nejen mnohému naučili, ale také jsme navázali pevná přátelství. Děkujeme slovenským kamarádům za vše, co pro nás připravili, a doufáme, že jim v červnu, při setkání u nás, budeme moci oplatit stejnou mincí.