eTwinning 2010-11

Let´s make Earth Day everyday

Za projekt Let’s make Earth Day everyday uskutečněný ve školním roce 2010/11 získala naše škola tři významná ocenění: národní certifikát kvality (nejvyšší ocenění za eTwinningové projekty udělované v jednotlivých účastnických zemích), žákovský eTwinningový certifikát kvality a nejnověji též evropský certifikát kvality.

Zpráva z českého národního podpůrného střediska eTwinningu:

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „LET’S MAKE EARTH DAY EVERYDAY“  byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

S pozdravem,

eTwinning Team

Evropský certifikát kvality

Evropský certifikát kvality

Meine und deine Heimat

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do eTwinningového projektu Meine und deine Heimat, kterého se zúčastnilo přes dvacet evropských škol. V rámci projektu vytvářeli prezentace na nejrůznější témata, mohli komunikovat se svými vrstevníky v zahraničí, prohloubili si své znalosti německého jazyka, blíže se seznámili s reáliemi jiných evropských zemích a zdokonalili se v práci na počítači. Práce na projektu Meine und deine Heimat pro nás byla cennou zkušeností.

Přílohy:

Meine Ferienpläne

Meine Umgebung 1

Meine Umgebung 2

Ostern in meiner Heimat

Quiz – Wie kennst du meine Heimat?

Unsere Schule

Tschechische Republik

 

Teddy travels

Žáci 5. ročníku se zapojili společně s kamarády z Polska, Bulharska, Itálie a Velké Británie do projektu Teddy travels. Během projektu si vyměnili dopisy, v nichž několika jednoduchými anglickými větami představili sami sebe. Spolu s dopisy odcestovalo do každé zahraniční školy plyšové zvířátko. Z polského Krakowa přicestoval dráček Szymusz, z italské Neapole oslík Genaro, z Bulharska medvídek Ivan. Jen anglické zvířátko se cestou po světě někam zatoulalo a naši školu nenašlo. Náš medvídek se jmenoval Brumla. Na závěr projektu vytvořili žáci prezentaci sestavenou z fotografií s plyšovými kamarády v jednotlivých místnostech školy.

Teddy travels – prezentace

 

Experiential learning of history through photos

Tento projekt jsme uskutečnili s gymnáziem ve Volosu. Byl zaměřen na události 2. světové války v Evropě, proto se jej zúčastnili žáci 9. ročníku. Ti v rámci projektu vyhledávali nejrůznější dokumenty a fotografie z období 2. světové války a tvořili tematicky zaměřené prezentace (např. zbraně druhé světové války, E. Rommel,…). Práce byly umístěny v prostředí Twinspace. 

 

Prague Revolution

Adolf Hitler

 

My daily life

Projekt jsme uskutečnili s litevskou školou, určen byl žákům 6. – 7. ročníku. Žáci si připravili krátké povídání o svém běžném dnu (5 – 9 vět), doplnili je obrázky. Jednotlivé práce tvořily stránky knihy, která byla nakonec svázána a odeslána partnerské škole. Jednalo se o krátkodobý, ale zajímavý projekt.

 

The environment – local and global

Ekologicky zaměřený projekt jsme uskutečnili se skotskou školou, zúčastnili se jej žáci 7. – 8. ročníku. Žáci si všímali životního prostředí v okolí školy, hledali klady a zápory, připravovali na toto téma prezentace. Na závěr projektu jsme naší partnerské škole zaslali „knihu“ o Přimdě a jejím životním prostředí. Součástí projektu byl i závěrečný chat, z nějž byli naši i skotští žáci nadšeni. 

Přimda and its neighbourhood