eTwinning

Žáci Základní školy v Přimdě se od školního roku 2010-11 zapojují do mezinárodních projektů v rámci komunity evropských škol eTwinning.

Některé z těchto projektů byly oceněny i národním či evropským certifikátem kvality. Jedná se o:

Let’s make Earth Day everyday – národní i evropský certifikát kvality (2011)

Experiential learning of history through photos – národní certifikát kvality (2012)

Food bridges – národní certifikát kvality (2012)

Easter activities – národní i evropský certifikát kvality (2012)

Art puzzles – národní i evropský certifikát kvality (2013)

Young polyglots – národní i evropský certifikát kvality (2014)

Filmstudio – národní i evropský cesrtifikát kvality, 3. národní cena (2015)

What’s up? – národní certifikát kvality (2015)

Kunst ohne Grenzen – Art without Borders – národní certifikát kvality (2015)

eTwinning is sharing – národní certifikát kvality (2016)

Kulturerbe meiner Heimat ist Kulturerbe des ganzen Kontinents / Cultural heritage of my home region is cultural heritage of the whole continent (2016)

Geography through Postcards (2016)