Mezinárodní projekty 2011-12

Willkommen

Projekt jsme uskutečnili s několika bývalými partnery z projektu Meine und deine Heimat:

Mankkaan koulu, Espoo, Finsko

Zespół Szkół im. Świętej Królowej Jadwigi, Wólka Podleśna, Polsko

Γимназия, Берковица, Bulharsko

Základní a Mateřská škola Dobronín, Česká republika

Komunikačním jazykem projektu byla němčina. Projekt byl určen žákům, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Cílem bylo rozvíjet jazykové dovednosti začátečníků v německém jazyce – jednoduchou formou představit sama sebe, svoji školu, město a zemi. Všechny dokumenty byly umístěny v prostředí Twinspace, s finskou školou jsme si vyměnili také skupinové fotografie účastníků projektu a vánoční i velikonoční přání. 

 

Food bridges

Na začátku školního roku 2011-12 jsme s partnerskou školou z Draguignanu ve Francii zahájili práci na projektu Food bridges. Žáci obou škol si mezi sebou vyměnili dopisy, díky nimž se seznámili. Každý žák měl jednoho kamaráda v zahraničí. V rámci projektu spolu mohli žáci chatovat, posílat si e-maily. Vzhledem k tomu, že jsme s partnerskou školou komunikovali v angličtině, mohli si žáci též zdokonalit své jazykové dovednosti.

Hlavním úkolem všech účastníků bylo vyměnit si tradiční či zajímavé recepty, zkusit podle nich uvařit a na závěr pak vytvořit společnou česko-francouzskou kuchařku. A jak se nám vše podařilo? Stačí se podívat na následující odkazy:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54098/home

Česko-francouzská kuchařka

 

Christmas in our country

Jednalo se již o druhý projekt uskutečněný s litevskou školou, na níž vyučuje Saulius Pečkauskas. Komunikačním jazykem byla angličtina. Žáci měli za úkol nakreslit na čtvrtku jednoduché obrázky – symboly Vánoc – a připsat k nim několik krátkých vět. Jednotlivé stránky (práce žáků) byly svázány do knihy a zaslány partnerské škole. Výtvarně nadané žákyně 7. – 8. ročníku vytvořily tzv. projektové (či tematické) knihy zaměřené na oslavu Vánoc. Projekt byl realizován v rámci průřezového tématu multikulturní výchova. Díky němu jsme se dozvěděli, jak slaví Vánoce naši kamarádi v Litvě.

 

Easter activities

Tento krátkodobý projekt, do nějž se zapojilo více než 250 učitelů z různých evropských škol, jsme uskutečnili rovněž v rámci multikulturní výchovy. Díky projektu jsme se dozvěděli mnoho o tom, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích. Do projektu se zapojili žáci 6. – 9. ročníku, kteří vytvářeli PowerPointové prezentace s tematikou oslavy Velikonoc a připojili i akce typické pro naši školu (velikonoční dílny, plavecké závody O přimdského zajíce,…). Prezentace byly umístěny v prostředí Twinspace a vznikl z nich též jednoduchý blog. Podobné blogy vytvořili i vyučující z ostatních zemí. Finální prací je společný blog všech účastníků projektu, který vytvořila Svetla Popova: http://easter-project2012.blogspot.com/.  

Blog ZŠ Přimda: http://zsprimda-easteractivities.blogspot.cz/

Easter in the Czech Republic by Honza

Easter in the Czech Republic Adriana O.

Easter in our country by Roman

 

Historical chronicle

Jednalo se již o druhý projekt uskutečněný s gymnáziem v řeckém městě Volos. I tento projekt byl zaměřen na historii našich zemí. Žáci 7. – 9. třídy vytvářeli PowerPointové prezentace o významných historických událostech, důležitých osobnostech a zajímavých kulturních památkách naší země. V projektu byla opět částečně uplatněna metoda CLIL, komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Všechny dokumenty byly umístěny v prostředí Twinspace. Žákyně 8. třídy vytvořily také ručně psanou a kreslenou brožurku o husitství.

Great Moravia by Adriana C.

Master Jan Hus by Martin