Mezinárodní projekty 2012-13

Art puzzles

Třetí projekt, na němž spolupracujeme s Collège Jean Rostand v Draguinganu, se jmenuje Art puzzles, komunikačním jazykem je angličtina. Projektu se účastní žáci 7. – 9. ročníku. Úkolem bylo seznámit žáky partnerské školy s vybranými díly výtvarného umění, která jsou k vidění v galeriích či museích v České republice a ve Francii. Žáci si zvolili některý ze známých obrazů, vyhledali jej na internetu, uložili do svého počítače a na webové stránce www.jigsawpuzzles.com z něj vytvořili puzzle. Poté připravili prezentaci – jakousi hádanku pro partnera v zahraničí. Do prezentace vložili puzzle vybraného obrazu s odkazem na webovou stránku, kde lze puzzle poskládat. Připojili několik indicií, podle nichž měl jejich kamarád poznat obraz a jeho autora. V závěru prezentace je vložena tabulka, do níž pak jejich kamarádi vyplnili základní údaje o autorovi a jeho díle (kdo je autorem, kdy žil, jak se jmenuje jeho dílo, kdy vzniklo, jaký je rozměr obrazu,…). Všechny prezentace jsou umístěny v prostředí Twinspace, aby k nim měli všichni zúčastnění přístup.

Kromě práce na stěžejním úkolu – tvorbě prezentací – si naši žáci vyměnili dopisy, vánoční a velikonoční přání, nechyběly ani drobné vánoční dárky. Velmi zajímavou aktivitou byl pro žáky poslechový test. Každý z účastníků projektu nahrál krátké povídání o sobě a své rodině a umístil je na Twinspace. Jeho partner v zahraničí pak měl za úkol poslechnout si nahrávku a vyplnit pracovní list se základními údaji o svém kamarádovi (jméno, kdy se narodil, má-li sourozence, bydlí-li v bytě či domě, má-li nějakého domácího mazlíčka,…). 

Velmi potěšitelné je, že žáci naší školy se se svými kamarády z Collège Jean Rostand setkávají i mimo práci na projektu, a to prostřednictvím Skype, e-mailů a sociálních sítí.

Společný blog projektu se nachází zde: http://artpuzzles2012.blogspot.com/

Projekt Art puzzles byl oceněn národním i evropským certifikátem kvality.

 

Endangered animals of my country

Tento projekt realizujeme se školou v řecké Ioannině, komunikačním jazykem je angličtina. Projektu se zúčastní žáci 7. – 9. ročníku. Cílem projektu je seznámit žáky partnerské školy s ohroženými živočichy, kteří žijí v našich zemích. Žáci vytvořili plakáty a PowerPointové prezentace o ohrožených živočiších. Kromě toho se s našimi řeckými partnery setkáváme při pravidelných Skype konverzacích, kde děti prostřednictvím videokonferencí představují svým kamarádům v zahraničí jednotlivé ohrožené živočichy.

 

Art puzzles – Adam

Endangered animals – Eurasian lynx (Rys ostrovid)

Art puzzles – Tereza

Art puzzles – Roman

Art puzzles – Michaela H.