Mezinárodní projekty 2014-15

Ve školním roce 2014 – 15 pracovali žáci druhého stupně na několika mezinárodních projektech. Tři projekty byly vedeny v angličtině, jeden byl určen začátečníkům v německém jazyce a dva projekty byly dvojjazyčné (při práci na těchto dvou projektech jsme využívali znalostí němčiny i angličtiny). Kromě toho se dva naše týmy zapojily i do soutěže Hrajeme si s eTwinningem, kterou připravilo naše Národní podpůrné středisko u příležitosti 10. výročí založení této mezinárodní spolupráce.

WHAT’S UP? 

What’s up? je už pátým projektem uskutečněným s College Jean Rostand v Draguignanu. Dalšími partnery byli Gymnasium na řeckém ostrově Rhodos a Gymnasium No. 23 v městě Vinnytsia na Ukrajině. Cílem projektu bylo vytvořit časopis s tématy, která jsou blízká žákům ve věku 12 – 15 let (hudba, koníčky, hry,…). Komunikačním jazykem byla angličtina. Do projektu byli zapojeni žáci 7. – 9. ročníku, kteří navštěvují konverzaci v angličtině.

V průběhu školního roku zpracovával mezinárodní tým „redaktorů“ nejrůznější témata z běžného života, která žáky zajímala. Výsledkem jejich práce je elektronický časopis dostupný na adrese: https://madmagz.com/fr/magazine/372986. Veškeré výstupy projektu jsou pak samozřejmě v prostředí TwinSpace, v němž žáci spolupracovali.

LEARNING ENGLISH WITH FRIENDS

Projekt byl určen žákům 6. a 7. třídy, naším partnerem byla Stabbursmoen skole v norském Heimdalu.  Cílem projektu bylo rozvíjet dovednosti žáků v angličtině a informatice. Žáci se představili prostřednictvím krátkých prezentací, zpracovávali jednoduché dokumenty a prezentace na téma rodina, škola, volný čas, naše město, koníčky,… O Vánocích a Velikonocích jsme si s našimi kamarády v Norsku nejen vyměnili přáníčka, ale poslali si i drobné dárky (čokoládu a jiné sladkosti). Součástí projektu byla i velmi zajímavá videokonference mezi našimi školami – možnost vidět naše kamarády a rozmlouvat s nimi byla skvělým zpestřením naší společné práce. Veškeré výstupy projektu jsou k nahlédnutí v prostředí TwinSpace.

CULTURAL HERITAGE OF MY COUNTRY

Projekt zaměřený na kulturní dědictví tří partnerských zemí – České republiky, Řecka a Itálie – byl určen žákům 8. ročníku. Naši žáci připravili pro své kamarády několik prezentací, v nichž jim přiblížili významné památky naší vlasti. Naši řečtí kamarádi prezentovali podobným způsobem ostrov, na němž žijí – Lefkadu – a dále asi nejznámější z řeckých kulturních památek – Parthenon. Italští kamarádi natočili krátká videa o svém městě – Salernu – a jedné z významných antických památek, Paestu. Prezentace a videa, která v rámci projektu vznikla, budeme využívat i v hodinách dějepisu. Společný deník projektu je k nahlédnutí zde: 

http://www.wobook.com/WBPl80L4gG3h-f/Cultural-Heritage-of-My-Country-Diary.html.  

ICH UND MEINE UMGEBUNG

Projekt byl velmi ojedinělý tím, že byl určen naprostým začátečníkům v německém jazyce. K práci na projektu nás přizvala ZŠ Milady Petřkové ve Velkém Týnci, dalšími partnery byli polské Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach a ZŠ v ul. Pavla Dobšinského ze slovenské Prievidzi. Žáci 7. ročníku zpracovávali jednoduchá témata – já a moje rodina, moje koníčky, oblíbená barva, můj kamarád. Pro své partnery v zahraničí vymýšlei i jednoduché hry a aktivity – křížovky, doplňovačky aj. Veškeré výstupy projektu jsou k nahlédnutí v prostředí TwinSpace. Společná kronika projektu je k nahlédnutí zde: 

http://www.wobook.com/WB6p3ch4cL84-f/Ich-und-meine-Umgebung-Projektbuch.html

FILMSTUDIO

Druhý projekt, k němuž nás přizvala ZŠ Milady Petřkové ve Velkém Týnci, je určen žákům 8. ročníků. Komunikačními jazyky jsou mateřské jazyky jednotlivých účastníků, němčina, angličtina. Dalšími partnery byli: Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Woli Baranowskiej im. Władysława Sikorskiego a Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach (obě školy jsou z Polska). 

Během projektu natočili žáci jednotlivých škol – filmových studií – řadu krátkých videí s nejrůznější tematikou, snažili se vytvořit k videím partnerů titulky, nebo je znovu nadabovat, připravovali články do společného časopisu TIC TAC, tvořili komiksy, křížovky a různé další aktivity s filmovou tematikou. Jedním z výstupů projektu je už zmíněný časopis TIC TAC, který obdržela každá ze zúčastněných škol vytištěný, dále elektronická kniha (jakýsi deník projektu) a samozřejmě veškerá videa. Zajímavostí projektu byla i cesta filmových kritiků (vytvořených panáčků), kteří postupně jednotlivé školy „navštívili“ a jejichž příběhy žáci postupně rozvíjeli. V závěru projektu žáci vybírali nejlepší film, jemuž byla určena cena „Oskárek“. Nejvíce se líbil film „Urlaub“ (Dovolená), který natočili naši kolegové v Wole Baranowske a právem získali vytouženou zlatou sošku „Oskárka“. 

Veškeré výstupy projektu jsou k nahlédnutí v prostředí TwinSpace.

Zde jsou odkazy na videa vytvořená našimi žáky: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3aoe02qabo 

https://www.youtube.com/watch?v=uu1buPUG0xY 

https://www.youtube.com/watch?v=gpdw0ZfpP0U 

https://www.youtube.com/watch?v=uFwcDNIxhSg

https://www.youtube.com/watch?v=TzkqfdDj_u8

A zde odkazy na videa našich partnerů, která jsme doplnili titulky (a to i záměrně odlišnými od původní namluvené verze): 

https://www.youtube.com/watch?v=gA-eRb1vMus 

https://www.youtube.com/watch?v=ogNwgoS9gmY

https://www.youtube.com/watch?v=g6xqbnZsy04

Elektronická kniha je k nahlédnutí zde: 

http://www.wobook.com/WBPl80L4h52C-f/Filmstudio.html 

KUNST OHNE GRENZEN – ART WITHOUT BORDERS

Také žáci 9. ročníku uplatnili při práci na projektu oba cizí jazyky, které se ve škole učí – němčinu a angličtinu. Projekt uskutečněný s partnery z polského Witkowa, estonského Kauksi, chorvatského Generalskeho Stolu, italského Faicchia a turecké Antakye byl zaměřen na kulturu jednotlivých zúčastněných zemí. Žáci vytvořili společnou Knihu přátelství, připravovali puzzle a prezentace o známých výtvarných dílech a umělcích či různé křížovky a další aktivity přibližující kulturu jednotlivých zemí. Velmi zajímavým výstupem projektu je rovněž společný vánoční koncert žáků partnerských škol. Veškeré výstupy projektu jsou k nahlédnutí v prostředí TwinSpace.

Zde je k nahlédnutí a poslechu náš společný vánoční koncert: 

http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4449774f5467794e7a4d3d0d0a 

A zde naše nádherně ozdobené vánoční stromečky: https://www.thinglink.com/scene/594437089567703041

Zde je možné prohlédnout si naši elektronickou knihu: 

http://www.wobook.com/WBPl80L4Ou6M/Freundschaftsbuch-Kunst-ohne-Grenzen.html