Projekty 2015 -16

Národní konference eTwinning v Praze

Velmi dobrou práci odvedli ve školním roce 2014 – 15 žáci 2. stupně, kteří pracují na mezinárodních projektech v rámci aktivity eTwinning. Zapojili se celkem do šesti projektů, z nichž tři byly oceněny Národním certifikátem kvality, který je udělován jen těm nejlepším projektům. Žáci nynější 9. třídy (Aleš Bašta, Adéla Doležalová, Ladislav Gondorčin, Matthias Herrmann, Roman Hobl, Jonáš Junek, Josef Knápek, Matej Srnák, Natálie Strapková, David Svoboda, Tran Thi Duyen, Vlastimil Urban a Denis Wohlmuth) dokonce projektem Filmstudio dosáhli na 3.  Národní cenu eTwinning. Národní certifikáty kvality převzala na Národní konferenci eTwinning v Praze z rukou Martiny Nebeské (odborná referentka eTwinning) a Barbory Grečnerové (vedoucí oddělení eTwinning a EUN DZS) ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Národní cenu eTwinning pak Mgr. Husákové předali Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., (náměstkyně ministryně školství), Ing. Iva Tatarková (ředitelka Domu zahraniční spolupráce) a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant vzdělávání, jeden z hodnotitelů projektu). Díky úspěchu projektu Filmstudio se jeho vedoucí, Mgr. Jana Anděl Valečková, zúčastnila Evropské konference eTwinning, která se konala 22. – 24. října v Bruselu.

 

Evropská konference eTwinning v Bruselu

Evropské konference eTwinning se zúčastnilo na 500 zástupců škol a Národních podpůrných středisek z celé Evropy a několika přidružených zemí (např. Ázerbájdžán, Gruzie,…), atmosféra byla nepopsatelná. Účastníci konference navazovali nová přátelství, vyměňovali si zkušenosti, uzavírali nové projekty. Po tři dny to v hotelu Crowne Plaza, dějišti konference, hučelo jako v úle. Ožily i ulice Bruselu, v nichž zúčastnění eTwinneři sehráli zajímavou hru. Možnost zúčastnit se tohoto velkolepého evropského hemžení byla pro nás nezapomenutelným zážitkem a cennou inspirací do budoucna, čehož si velmi vážíme a určitě jich využijeme i v další projektové práci.

 

Prezentace projektů

Projekty, na nichž pracujeme v rámci eTwinningu i Erasmu+, stejně jako projekty financované z ESF a státního rozpočtu ČR či podpořené Plzeňským krajem jsme představili spolužákům a jejich rodičům při rodičovských schůzkách (18. listopadu 2015), během projektového Dne Evropy (9. května 2016), Dne cizí země (20. května 2016, „global village“ v rámci projektu Edison) a na školní akademii (24. června 2016), jíž se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a další veřejnost, a během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy. Žáci pracující na projektech byli odměněni během slavnostního zakončení školního roku, někteří byli rovněž přijati starostkou města, která také ocenila jejich práci. 

Odkaz na stránky Tachovského deníku, kde je rovněž zmínka o našich projektech: 

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/za-evropske-penize-do-sveta-20151012.html

Níže v přílohách jsou krátké prezentace představující stručně naše projekty.

 

Den Evropy

V pondělí 9. května 2016 si žáci 2. stupně připomněli Den Evropy či Schumanův den, který je jedním z významných dnů Evropské unie. Den Evropy je rovněž svátkem eTwinningu, do nějž je přimdská škola zapojena od roku 2010. Podařilo se nám realizovat řadu úspěšných eTwinningových projektů, náš projektový den byl tedy nejen oslavou Dne Evropy, ale samozřejmě i eTwinningu.

eTwinningové projekty 2015 -16

ETWINNING IS SHARING

Projekt eTwinning is sharing jsme uskutečnili společně s francouzskou Collège Jean Rostand v Draguignanu a s Ysgol Hendre ve velšském Bryncochu, která je speciální základní školou. 

Projekt jsme původně zahájili pod názvem Blogging is sharing, neboť jsme chtěli vytvořit společný blog za využití webové aplikace Kidblog.org. Vzhledem k tomu, že původně volně použitelná stránka Kidblog, je nyní již placená, přenesli jsme veškeré výstupy do TwinSpace. 

V úvodu projektu měli žáci za úkol vytvořit svého avatara a stručně se představit. Poté vypracovávali úkoly pro své partnery – osmisměrky, puzzle, kvízy. Vyměnili si rovněž vánoční a velikonoční přání. Velkým svátkem byla společná evropská snídaně – žáci nachystali dobroty typické pro naše tři partnerské země a společně ve škole posnídali. K zajímavým aktivitám patřilo rovněž „kódování“, jež pomáhalo rozvíjet logické myšlení dětí. Žáci všech tří škol utvořili jednu společnou virtuální třídu a vyzkoušeli si blokové programování, na něž pak navázali programováním jednoduchých her ve Scratchi. Tvoření her pro kamarády a možnost zahrát si ty, které vytvořili žáci ve Walesu a Francii, patřilo k nejzajímavějším aktivitám projektu. Všechny projektové úkoly jsme se snažili plnit ve stejnou dobu (ve stejný den, týden,…). Žáci všech tří zemí například pozorovali jeden týden počasí a pak je porovnávali prostřednictvím různých grafů vytvořených v Excelu). Stejně tak „hodinu kódu“ jsme uskutečnili ve stejný den. Na závěr žáci zhodnotili celou práci na projektu (využili jsme k tomu formulář Google) a připravili pro své kamarády certifikáty jako poděkování za dobře odvedenou práci. Do hodnocení projektu vstoupili i ředitelé škol – jejich dopisy lze nalézt v TwinSpace. 

Na projektu spolupracovali žáci z běžných základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a učili se tak vzájemné toleranci. Náš úspěšný projekt dokázal, že takováto spolupráce je možná. Do projektu byli zapojeni žáci IX. třídy.

Zde jsou odkazy na stránky projektu:

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/9040.

Kidblog: https://kidblog.org/class/mrs-gaiffesandersvaleckovas-class-blog/posts 

Některé z her vytvořených ve Scratchi: 

https://scratch.mit.edu/projects/111394959/

https://scratch.mit.edu/projects/111395407/

https://scratch.mit.edu/projects/114427405/ 

 

GEOGRAPHY THROUGH POSTCARDS

Na projektu Geography through Postcards spolupracovalo celkem 27 škol z 25 zemí. Cílem bylo zdokonalit jazykové dovednosti žáků v anglickém jazyce a rozšířit jejich zeměpisné znalosti. Na začátku projektu absolvovali žáci všech škol jakýsi vstupní zeměpisný test, který prokázal jejich znalosti. Formu testu volila každá škola sama, kupř. naši žáci měli za úkol přiřadit ke každé evropské zemi její hlavní město a vlajku. Dalším úkolem bylo rozeslat pohlednice s krátkým textem do všech partnerských škol. Z těchto pohlednic jsme pak vytvořili mapu či nástěnku projektu – tedy mapu Evropy s názvy jednotlivých zemí, někdo připojil i jejich vlaječky a samozřejmě nesměly chybět obdržené pohlednice. Výměna pohlednic mezi školami projekt nesmírně oživila – žáci s nadšením vítali každou novou pohlednici. S chutí pak vyhledávali zeměpisné informace o jednotlivých partnerských zemích, které se pak staly podkladem pro naši elektronickou knihu, tvořili mapu projektu, do níž doplnili kromě názvů jednotlivých zemí i jejich vlaječky. 

Žáci rovněž vyhledávali informace o zemích zapojených do projektu. Všechny získané informace, pohlednice a fotografie z práce na projektu se staly součástí elektronické knihy projektu. Na konci školního roku pak žáci absolvovali nový zeměpisný test a porovnávali, o kolik se jejich zeměpisné znalosti zlepšily.

Projekt zábavnou formou propojil angličtinu se zeměpisem, žáci měli možnost dozvědět se mnohé o našich zemích, které nám přiblížily i četné prezentace a videa našich partnerů. Do projektu se zapojili žáci 7. – 9. ročníku navštěvující hodiny konverzace v anglickém jazyce.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/10827 

Zde je odkaz na naši elektronickou knihu: http://www.wobook.com/WB6p3ch4x43d-f/Geography-through-Postcards.html 

REISEN MACHT UNS SPASS

Projekt Reisen macht uns Spaß byl určen začátečníkům v němčině. Navázal na dosavadní spolupráci naší školy se školami v polském Mielżynu a finském Espoo. Projekt byl úzce propojen s dalšími projekty školy. Každá partnerská škola tvořila filiálku společné cestovní kanceláře, jejíž název žáci sami navrhli (Reisenfieber). Každá filiálka si vytvořila také svého maskotka – cestovatele, který „navštívil“ partnerské školy. Naším cestovatelem byl černý medvídek jménem Ondřej Řeřicha z Přimdy.

Téma cestování jsme zvolili záměrně, neboť naši žáci měli možnost navštívit řadu cizích zemí (ať již díky dovoleným s rodiči nebo díky řadě projektů, do nichž je či byla naše škola zapojena). Při práci na projektu Reisen macht uns Spaß jsme zkusili propojit eTwinning s projekty, které jsme v letošním školním roce uskutečnili: díky projektu Čtení a cizí jazyky zajímavě měli naši žáci možnost navštívit jižní Anglii (56. výzva OP VK), díky projektu Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc (finančně podpořen Plzeňským krajem) naši partnerskou školu na Slovensku a díky projektu projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success (program Erasmus+) naše partnerské školy v Itálii, v Polsku a na Slovensku. Žáci také často cestují se svými rodiči na dovolenou do zahraničí a mají řadu fotografií ze svých cest. Proto nás napadlo obrázky a zážitky z cest představit ostatním prostřednictvím našeho projektu, žáci pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (Vietnam, Mongolsko,…) měli možnost seznámit ostatní se svojí vlastí. Ze všech zahraničních cest (včetně prázdninových s rodiči) vytvořily děti „reportáže“ v podobě prezentací, které pak sdílely se svými partnery v TwinSpace.

Projekt se stal nejen zpestřením hodin německého jazyka, během nichž žáci své výstupy zpracovávali, ale byl i jakýmsi zábavným zeměpisem, neboť jsme měli možnost dozvědět se mnohé o dalších zemích. Některé jsme poznali osobně, s dalšími nás seznámili naši partneři – ať již díky fotografiím, videím a prezentacím, které vytvořili, tak díky cestě našich „cestovatelů“ (maskotků). 

Do projektu byli zapojeni žáci VIII. třídy.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/10384

KULTURERBE MEINER GEGEND IST KULTURERBE DES GANZEN KONTINENTS

Projektu Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents / Cultural heritage of my home region is cultural heritage jsme se zúčastnili jako partneři. Na projektu spolupracovalo celkem 10 škol. Jeho téma úzce souviselo s tématem našeho projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který realizujeme v rámci programu Erasmus+. Projekt „Kulturerbe…“ byl zaměřen na seznámení se s kulturním dědictvím v okolí našich škol, naši žáci připojili i památky v České republice, které jsou pod ochranou UNESCO, neboť patří ke světovému kulturnímu dědictví. Žáci připravovali v průběhu školního roku nejen prezentace a videa o kulturním dědictví v jejich okolí, ale též různé úkoly a kvízy zaměřené právě na toto kulturní dědictví, na něž pak jejich kamarádi ze zahraničí ve fóru odpovídali. Společným výstupem projektu je elektronická kniha (virtuální průvodce), již vytvořili svými příspěvky žáci partnerských zemí.

Do projektu byli zapojeni žáci IX. třídy. Obrovskou pomocí pro ně byl jeden ze spolužáků, který pochází z česko-německé rodiny – v případě složitějších jazykových obratů ochotně vypomohl jako tlumočník. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/10212

A zde odkaz na naši elektronickou knihu – virtuálního průvodce: http://en.calameo.com/read/00483858588e79e1bf418

A zde odkaz na krátký film o Přimdě, který žáci vytvořili: https://www.youtube.com/watch?v=AfpSfu7PQ10&feature=youtu.be

 

CHRISTMAS POSTCARDS

Tento krátkodobý projekt byl určen žákům VI. a VII. třídy jako seznámení s eTwinningem. S kamarády v Kroměříži a Neapoli si vyměnili vánoční přání a představili svoji školu a město formou puzzle.

 

RAČTE VSTOUPIT

Projekt byl určen žákům navštěvujícím školní družinu. Tématem projektu byl cirkus, společně s kamarády z několika českých a dvou slovenských škol děti plnily nejrůznější cirkusové úkoly. 

 

Přílohy:

Erasmus a eTwinning

Kulturerbe – Unsere Gruppe

eTwinning 2014-15