Mezinárodní projekty

Naše škola je od roku 2010 zapojena do aktivity eTwinning, díky níž si řada našich žáků vyzkoušela spolupráci s kamarády v zahraničí prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií. Mnohé z projektů byly velmi úspěšné a získaly ocenění v podobě Národních i Evropských certifikátů kvality. Jeden z projektů obdržel 3. národní cenu eTwinning.

Obrovským úspěchem naší školy bylo schválení žádosti v projektu Erasmus+ – Klíčová akce 2, Strategická partnerství škol. Erasmus+ je programem Evropské komise, na rozdíl od eTwinningu se jedná o projekty s finanční podporou. eTwinning i Erasmus+ zaštiťuje v naší zemi Dům zahraniční spolupráce, jenž je českou národní agenturou. Během 26 měsíců trvání projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success měli naši žáci možnost spolupracovat s kamarády z Polska, Slovenska, Itálie a Turecka na jednotlivých projektových výstupech, zúčastnili se řady exkursí zaměřených na kulturu a historii především našeho regionu. Díky mezinárodní účasti měli žáci příležitost zdokonalovat rovněž své jazykové dovednosti v angličtině a němčině, které jsou hlavními komunikačními jazyky projektu. Ti nejlepší se pak mohli zúčastnit mezinárodních setkání žáků, která se uskutečnila v jednotlivých partnerských školách.

V roce 2016 jsme uspěli s projektovou žádostí do programu Erasmus+ – Klíčová akce 1, která je zaměřena na mobility pracovníků škol. Díky projektu Žijeme v Evropě získaly tři vyučující možnost absolvovat metodické kursy v Rakousku, Irsku a Anglii.

Na jaře 2017 jsme jako partneři podávali dvě projektové žádosti do programu Erasmus+ – Klíčová akce 2, Strategická partnerství pouze mezi školami. Obě žádosti byly schváleny v koordinátorských zemích (Slovensko, Dánsko), nyní čekáme na rozhodnutí Evropské komise.