Projekty OPVK

Naše škola využila několika dotačních nabídek z OP VK.