Janička

Projekt Janička

Naše škola je zapojena do projektu Janička (z latinského Ianua linguarum reserata – Brána jazyků otevřená, což je název jednoho z děl Jana Ámose Komenského), jehož realizátorem je společnost SCIO ve spolupráci s Britskou Radou (British Council). Projekt je zaměřen na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků.

Do projektu je zapojeno přes 8000 žáků základních škol (z toho přes 1700 z malotřídních škol) a přes 600 učitelů (z toho přes 150 z malotřídních škol) ze všech krajů České republiky mimo Prahu. Z okresu Tachov jsou do projektu kromě naší školy zapojeny ještě základní školy V Rozvadově a na Hošťce. Na naší škole působil po celý školní rok 2014/15 rodilý mluvčí – pan Albert Radvan.

Více informací o projektu Janička lze nalézt na: janicka.scio.cz.

HODNOCENÍ PRVNÍCH DVOU MĚSÍCŮ PROJEKTU (LISTOPAD – PROSINEC 2014)

Pan Albert Radvan si svým přátelským přístupem velmi rychle získal malé i velké. Obohacuje a zpestřuje různými projekty a hrami nejen hodiny anglického jazyka, ale i matematiky, dějepisu, hudební či tělesné výchovy aj. Kromě běžné výuky se s žáky setkává na tzv. extra hodinách. Všechny třídy 2. stupně mají možnost navštěvovat jednou týdně odpolední hodinu angličtiny navíc. Zde se již nejedná o běžnou výuku, ale spíše o jakousi „nadstavbu“, díky níž se děti při nejrůznějších aktivitách učí nenásilnou formou vnímat a používat cizí jazyk – angličtinu. Navštívili například přimdský plavecký bazén, kde se učili správnému stylu kraula a zahráli si vodní pólo, v tělocvičně se věnovali posilovacím cvikům, vařili anglický vánoční puding, hráli různé hry, pracovali na drobných projektech. Přátelskou atmosféru, která na těchto setkáních vládne, dokazují i snahy některých žáků naučit pana Radvana alespoň základní fráze z češtiny (jako např. Dobrý den!, Děkuji!,…).

Pan Radvan se však nevěnuje v odpoledních hodinách pouze dětem – každé pondělí odpoledne mohou pedagogové navštěvovat kurs angličtiny pro začátečníky.

Děti získávají k angličtině pozitivnější vztah, mnozí se zbavili zábran a snaží se s panem Radvanem komunikovat, čímž si mimoděk zlepšují své jazykové dovednosti. Někteří žáci už dokonce vyslovili přání, zda by tento úžasný projekt nemohl pokračovat i v příštím školním roce. Celkově lze působení pana Radvana na naší škole hodnotit jako nanejvýš přínosné.

 

 Hodina matematiky v 7. třídě – zlomky

 

 

 

 

   Vánoční soutěže – 7. třída

 

 

 

      

   Výroba vánočního pudinku – 8. třída

 

 

 

 

       

V tělocvičně – 9. třída