Moderní výuka

Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.00/57.0493

Díky projektu Moderně ve výuce realizovaného v rámci 57. výzvy OP VK jsme získali prostředky na vybavení školní dílny a na možnost zapojit žáky i vyučující do blended learningových kursů angličtiny a němčiny. 

Školní dílna byla vybavena novými ponky, dvěma elektrickými strojky pro žáky (pilkou a soustruhem) a sadami nářadí Merkur. Díky zakoupení nového vybavení projevili žáci lepší vztah k pracovním činnostem a mají možnost lépe rozvíjet své technické dovednosti. Žáci navštěvují školní dílnu nejen při hodinách pracovních činností, ale také ve volném čase odpoledne. V průběhu projektu jsme vytvořili 18 žákovských portfolií.

Žáci 5. – 9. ročníku mají možnost využívat blended learningové kursy angličtiny a němčiny a rozvíjet tak své komunikační dovednosti v těchto jazycích. Kursy navštěvují jednou týdně v hodinách jazyků i ve svém volném čase. Mnozí se díky těmto kursům v jazycích zdokonalili. 

Podobnou možnost navštěvovat blended learningové kursy využili i tři vyučující.

Projekt byl realizován v období 17. září – 31. prosince 2015.