Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Základní škola Přimda je jako partner Střední školy Bor zapojena do projektu nazvaného Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji.

V rámci tohoto projektu budou žáci moci navštěvovat kroužky technické výchovy ve zmodernizovaných učebnách SŠ Bor. V kroužku Modelářství budou žáci vyrábět zejména letecké a lodní modely. Seznámí se s pravidly bezpečnosti práce, základy konstrukce a aerodynamiky modelů, s názvoslovím leteckého a lodního modelářství a modelářskými kategoriemi. To vše využijí při stavbě, létání a plavbě s funkčními modely. V kroužku Elektrotechniky budou žáci sestavovat funkčních obvody pomocí stavebnic Boffin a stavebnic s jednočipovým mikroprocesorem. V kroužku Ruční zpracování kovů se naučí základům ručního zpracování kovů a tepelného zpracování kovů a kovářským pracím. V kroužku Technická zručnost budou pracovat s technickými stavebnicemi. 

Kroužky budou zájemci z řad žáků navštěvovat jednou za 14 dní, dopravu na kroužek a zpět zajišťuje SŠ Bor.