Vše pro děti

Příjemce dotace: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace

Název projektu: Vše pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004130

Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 605.884,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem