Vše pro děti

Příjemce dotace: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace

Název projektu: Vše pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004130

Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 605.884,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Členové klubu se scházejí každý čtvrtek ve 14:30 ve školní knihovně. Klub navštěvuje 10 žáků z 2. stupně školy. Během schůzek si děti čtou knihy dle vlastního výběru (buď z knihovny, nebo přinesené z domova), o četbě a spisovatelích také besedujeme. Upravili jsme si naši klubovní místnost (vytvořili jsme např. nástěnku s „klubovými kartami“ jednotlivých členů klubu), k jejímu vybavení patří mj. i tři sedací vaky, na nichž si děti rády udělají pohodlí. O vaky se střídají, kromě nich si vyrobily ještě pohodlné polštářky. Děti rády čtou ve skupině další zaujatých čtenářů, o čemž svědčí i velmi dobrá docházka do klubu. Kromě vlastního čtení si děti vedou čtenářské deníky a zapojují se do aktivity Čtení pomáhá.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování z angličtiny pro žáky druhého stupně se koná každé pondělí od 13:45 do 14:45.