Provozní řád školní jídelny

 Školní jídelna při základní škole v Přimdě telefonní číslo 374 616 547, mobil 732 991 537

Vedoucí školní jídelny:     Eva Belayová

Kuchařka:                           Jaroslava Bartoňová

Pomocná kuchařka             Ilona Vaňousová

Pomocná kuchařka             Ludmila Vojtechová

 

  • ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a provozní zaměstnanci školy
  • cizí strávníci mají vyhrazený prostor a stanovenou dobu výdeje
  • dospělí strávníci by měli při pobytu v jídelně působit na žáky výchovně i v případě, že nejsou pověřeni dohledem na žáky
  • při dozoru v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla
  • slušného chování a správného stolování
  • žáci se nemají nutit do jídla (jen v případě, že si to přejí rodiče)
  • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny (zajišťuje dozor)
  • jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ze dne 25. 2. 2005
  • provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a metodikou spotřebního koše, novým školským zákonem 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000 , vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní hygieny a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných , vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. 2000 rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES – 1.1.2006,852/2004 o hygieně potravin ES 178/02 rozsah poskytovaných služeb vis.Systém HACCP – základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny 
  • od 13.12.2014 do jídelního lístku označuje alergeny, které pokrm OBSAHUJE dle směrnice 1169/2011 EU

Dne: 1. 9. 2017

 

Vedoucí školní jídelny: Eva Belayová                        Ředitelka školy: Mgr. Marcela Husáková