Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny 2017-2018

Ceny obědů                7 – 10 let          24,- Kč

                                 11 – 14 let          26,- Kč

                                 15 a více letí      28-  Kč               

Svačiny                                               10,-  Kč

Finanční normativ na nákup potravin byl stanoven podle finančních limitů na potraviny (vyhláška 107/2005 Sb. č. 2) podle cen potravin.

Žák bude zařazen do skupiny strávníků podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce.

Zaměstnanci školy, mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň 3 hodiny na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd, pokud jsou v pracovní neschopnosti, čerpají OČR, řádnou dovolenou a při všech příležitostech, kdy nejsou přítomni na pracovišti, nebo odpracují kratší dobu, než je uvedeno v úvodní větě tohoto ustanovení.

Přihlášení a odhlášení obědů je možnost provádět, odhlášení třídy při výletech nebo různých soutěžích den předem a jednotlivce v době nemoci nejpozději do 7,30 hodin odhlašovaného dne – telefonicky na čísle 374616547, nebo SMS 732991537

V době nemoci je nutné oběd odhlásit, protože žák nemá v době nemoci nárok na dotovaný oběd.“ Školský zákon„ § 119 kde je stanoveno, že žáci se mohou stravovat jen v době jejich pobytu ve škole.

Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče (vyhláška 107/2005 sb. § 4 odst. 9) v dalších dnech nemoci je nutno oběd odhlásit, nebo se může žák stravovat pouze za plnou cenu oběda (tj. 66,- Kč)

Ve školní jídelně se platí stravné složenkou, nebo hotově v kanceláři školní jídelny a to do 20. v měsíci v době od 7.00 – do 8.00 a od 13.30 do 14.30 hod.

Obědy musí být zaplaceny předem.

V případě nezaplacení nebude poskytnuto stravování!!!

Obědy se vydávají od  11.00 – 11.20 do jídlonosičů

                                     11.00 – 11.30 cizí strávníci

                                     11.30 –  13.30 pro žáky a zaměstnance 

 

Svačiny                        09.25 – 09.45

 

VŠJ : Eva Belayová                                               Ředitelka školy:  Marcela Husáková

Dne 1. 9. 2017