O škole

Základní škola Přimda se nachází v okrese Tachov, 10 km od státní hranice se Spolkovou republikou Německo, v chráněné krajinné oblasti Český les.

Počátky školy v Přimdě sahají až do začátku 17. stol., kdy zde již prokazatelně existovala farní škola. Nejstarší škola a byt učitele se prý nacházely v dřevěné budově východně od kostela. V roce 1869 přestala být školou farní a stala se „normální“ obecnou školou. V roce 1922 byla v Přimdě otevřena i škola měšťanská (dnes opuštěná budova bývalého kasina). Obě tyto školy byly samozřejmě – vzhledem k národnosti místního obyvatelstva – německé. První česká – menšinová – škola byla na Přimdě otevřena v roce 1926.

Nynější budova Základní školy v Přimdě byla postavena v roce 1974. Ke škole náležejí dvě tělocvičny, dvě sportovní hřiště a školní jídelna. Ve školním roce 2017/18 má škola 9 postupných ročníků (celkem 9 tříd) se 185 žáky z Přimdy, Rozvadova, Hošťky, Sv. Kateřiny, Nové Vsi, Třemešného p. Přimdou, Pavlíkova, Třískolup, Malých Dvorců, Kundratic, Velkých Dvorců, Újezda p. Přimdou, Vysočan a Boru. Ředitelkou školy je Mgr. Marcela Husáková.